Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vietnam: resemeddelande - Finlands ambassaden, Hanoi : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Tel.+84-24-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 18.3.2019

Vietnam: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är gott. Var försiktig i trafiken. Bekanta dig med säkerhetsarrangemangen på kryssningsfartyg. Följ väderprognoser och förbered dig på omväxlande väder.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Vietnam är ett relativt tryggt resmål för turister. Det är vanligt att turister blir rånade i Saigon. Myndigheterna kan begränsa tillträdet till exempel till militära områden och vissa gränsområden. Kontrollera situationen med researrangören eller de vietnamesiska myndigheterna när du planerar din resa.

Särskilda säkerhetsrisker

Odetonerad ammunition finns fortfarande kvar i avlägsna trakter, särskilt i centrala Vietnam och i närheten av gränsen till Laos. Det kan vara livsfarligt att vandra utanför de utmärkta rutterna i dessa områden.

Brottsligheten

Brottslighet som riktar sig mot turister, såsom stölder och rån, är vanlig särskilt i de större städerna och i områden med mycket turister. Förvara värdeföremål, pass och andra viktiga handlingar i hotellets förvaringsfack. Det är bra att bära med sig en kopia av sitt pass.

Följ inte med främmande människor till privata hem eller andra privata utrymmen. Var uppmärksam på marknader och i butiker och särskilt när du tar ut pengar i bankautomater. Väpnade rån är inte så vanliga som mera avancerade stölder.

Tjuvarna rör sig ofta på motorcykel och nappar med sig axelväskor eller kameror i farten. På turistmålen ska man inte lämna sitt bagage oövervakat när man gör utflykter.

Småskaligt bedrägeri med särskilda turistpriser är vanligt. Undvik svarta taxi, så kallade vilda taxi, eftersom det är vanligt att taxametern är manipulerad. I Saigon lönar det sig att undvika cykelriksha på grund av risken för rån. Om du blir lurad lönar det sig inte argumentera med chauffören.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikolyckor är en av de vanligaste dödsorsakerna i Vietnam och det dör flera personer i trafiken varje dag. De främsta orsakerna är bristfälligt underhåll av fordon och vägar och den vårdslösa körstilen. Det är speciellt farligt att köra nattetid eftersom det inte finns gatubelysning, hastigheterna är höga och trafikreglerna inte följs. Det är vanligt att man kör mot rött ljus.

Det råder i princip nolltolerans mot alkohol i trafiken, men det finns inte utrustning för att testa chaufförer. Vem som är skyldig avgörs oftast av vem som körde först, eftersom den som kör före har förkörsrätt.

Vi rekommenderar att man använder taxi eller hyr en bil med chaufför. I hela landet är det obligatoriskt med hjälm när man kör motorcykel. Undvik höga hastigeheter och att köra nattetid.

Var uppmärksam på rederiernas och researrangörernas säkerhetsarrangemang när du planerar en kryssning, en flodresa eller likande turer. Det har inträffat allvarliga fatrygsolyckor i den populära Ha Long-bukten och vi rekommenderar att man försäkrar sig om båtarnas sjöduglighet. Välj bara de mest pålitliga researrangörerna och fråga guiden om säkerheten på båten.

Naturförhållanden

Det förekommer ofta häftiga regn- och åskoväder. Följ väderprognoserna och kontrollera om vägarna är framkomliga och tågen går.

Centrala Vietnam, Mekongdeltat och vissa områden i norra Vietnam drabbas årligen i juni–oktober av allvarliga översvämningar som orsakar omfattande skador. Det kan vara omöjligt att ta sig fram.

Längs med kusten förekommer tyfoner särskilt under juni–december. De kan orsaka häftiga översvämningar och jordskred som hindrar rörligheten och medför hälsorisker. Situationen gällande tyfoner kan följas på http://www.tropicalstormrisk.com/. Undvik att resa till områden som drabbats av naturkatastrofer.

Hälsoläget

Sjukhusens nivå motsvarar inte västerländsk standard. Det finns flera internationella kliniker som vi rekommenderar att man kontaktar i första hand.

Det förekommer sjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp täckande kläder i ljusa färger, myggmedel och myggnät. Det är speciellt viktigt att skydda sig om man är gravid.
Det uppdagas fortfarande enstaka fall av kolera (i Hanoi och omkringliggande provinser), av fågelinfluensa, rabies och japansk hjärnfeber.

Du hittar information om fågelinfluensa på webbplatsen http://www.birdflunewsportal.com/bird-flu-news-vietnam.asp Om man insjuknar måste man snabbt söka vård. Du får mer information vid sjukhus och hälsostationer.

Könssjukdomar, som hiv/aids och hepatit B, är vanliga.

Det förekommer också enterovirus (hand-, fot- och munsjuka eller höstblåsor) i Vietnam.

God personlig hygien och flitig handtvätt är det bästa skyddet mot sjukdomar. Undvik fågelmarknader där det säljs levande djur. De små gatuköken hör till landets kultur, men den dåliga hygienen kan leda till tråkiga överraskningar för turister. Ät endast frukter som skalas och tillredda grönsaker, och undvik rå mat, till exempel vårrullar och skaldjur.

Kranvattnet kan innehålla virus, bakterier och parasiter, också i städerna. Drick bara flaskvatten.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Trots att sexuella minoriteters ställning förbättrats är de fortfarande marginaliserade. Bland folket och i de statsägda medierna kopplas sexuella minoriteter ofta till prostitution, illegala droger och hiv/aids.

Se till att du har med recept och andra dokument för dina egna mediciner för att undvika missförstånd.

För bruk och försäljning av narkotika utdelas stränga staff, också för små mängder. Ta aldrig emot paket eller andra föremål av främmande personer. Packa själv ditt bagae och hålla noga reda på det.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Du får information om Vietnams inresebestämmelser och krav på passets giltighet vid Vietnams ambassad i Helsingfors https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Hanoi

24th floor, Lotte Center Hanoi
54 Lieu Giai, Ba Dinh
HANOI
VIETNAM
+84 24 382 667 88

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 18.3.2019


© Finlands ambassaden, Hanoi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter