Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Hanoin suurlähetystö hakee kansalaispalveluvirkailijaa - Suomen suurlähetystö, Hanoi : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Puh.+84-24-3826 6788
Sähköposti: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.3.2018

Hanoin suurlähetystö hakee palvelukseensa kansalaispalveluvirkailijaa hoitamaan maahantuloasioihin liittyviä tehtäviä kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2018 alkaen tai sop. mukaan.

Kyseessä on uushaku. Tehtävään aikaisemmin ilmoittautuneet huomioidaan.

Työsuhteeseen sovelletaan asemamaasta palkatun työntekijän ehtoja ja Vietnamin lainsäädäntöä sekä soveltuvin osin Suomen lainsäädäntöä.

Suurlähetystön monipuolisia, haastavia ja mielenkiintoisia maahantuloasioita hoitava kansalaispalveluvirkailija työskentelee osana suurlähetystön kansalaispalvelutiimiä ja hänen keskeiset työtehtävänsä ovat:

  • Viisumi- ja oleskelulupahakemusten käsittely

  • Osallistuminen kansalaispalveluiden asiakaspalveluun (ml. viisumi- ja oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvät haastattelut)

  • Asiakastiedusteluihin vastaaminen sähköpostitse ja puhelimitse

  • Yhteydenpito viisumikeskukseen

  • Osallistuminen edustuston passiasioiden hoitamiseen

  • Edustuston päällikön ja lähiesimiehen määräämät muut työtehtävät

Tehtävään valittavalta edellytetään Suomen kansalaisuutta ja hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimiseen yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa monikulttuurisessa työympäristössä. Tehtävä edellyttää päätöksentekokykyä niin itsenäisesti kuin tiimin jäsenenäkin. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös hyviä atk-taitoja. Lisäksi kansalaispalveluvirkailijan tulee olla asiakaspalveluhenkinen, huolellinen, joustava ja hänellä tulisi olla paineensietokykyä. Aiempi kokemus kansalaispalvelutehtävistä, erityisesti maahantuloasioiden hoitamisesta Suomen edustustoissa ulkomailla katsotaan eduksi. Tehtävään valitun henkilön koulutus tapahtuu työn ohessa Suomen Hanoin suurlähetystössä ja tarvittaessa ulkoministeriössä Helsingissä.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kansalaispalveluvastaava Heta Laurila. Työsuhteen ehtoja koskevia lisätietoja antaa hallintovastaava Tiia Rakkolainen. Asiaa koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen sanomat.han@formin.fi

Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon sunnuntaihin 6.5.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: sanomat.han@formin.fi. Viestin otsikoksi pyydetään merkitsemään "Kansalaispalveluvirkailja / SL Hanoi"

Kyseessä on uushaku. Tehtävään aikaisemmin ilmoittautuneet huomioidaan.

Tulosta

Päivitetty 24.4.2018


© Suomen suurlähetystö, Hanoi | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot