Nội dung
Bộ ngoại giao Phần Lan

Development cooperation - Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội : Hợp tác phát triển

Đại sứ quán Phần Lan

Tầng 24, tòa nhà Lotte Center Hanoi
54 Liễu Giai, Ba Đình
Hà nội, Việt Nam
Tel.+84-24-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Phông nhỏ hơnPhông to hơn
 

Mục Tiêu

Vietnamese womanPhoto: Global Finland

Hợp tác phát triển là một bộ phận trong chính sách phát triển và đồng thờI cũng là một phương tiện để thực hiện chính sách đốI ngoạI của Phần Lan, qua đó Phần Lan có thể đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và vào những nỗ lực của Việt Nam mở cửa ra thế giớI về chính trị và kinh tế.

Phần Lan tập trung các nỗ lực trong hợp tác phát triển của mình vào các cấp độ và hỗ trợ những mục tiêu sau đây:

  • Với tư cách là một phần trong cộng đồng tài trợ quốc tế ở Việt Nam, Phần Lan tham gia đốI thoạI chính sách vớI Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tiếp tục quá trình đổI mớI nhằm giữ được đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và giảm tỷ lệ nghèo hơn nữa.
  • Với tư cách là thành viên EU, Phần Lan đóng góp vào việc thực hiện Chính Sách Phát Triển của EU tạI Việt Nam, kể cả thúc đẩy chương trình hài hòa hóa.
  • Đóng góp vào việc xây dựng và thực hiện các chương trình quốc gia của các tổ chức Liên Hợp Quốc, và các tổ chức tài trợ quốc tế chủ yếu.
  • Đóng góp trực tiếp vào giảm nghèo qua các dự án hợp tác phát triển song phương của Phần Lan.
Vietnamese woman and a childPhoto: Global Finland

Quyết định-về-nguyên-tắc của chính phủ Phần Lan về chính sách phát triển, thể hiện trong tài liệu “Hướng TớI một Cộng Đồng Thế GiớI Công Bằng và Bền Vững (2007)”, đã đưa Việt Nam vào danh sách tám nước đối tác dài hạn về hợp tác phát triển song phương vớI Phần Lan. Những mục tiêu và lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác phát triển song phương đã được thỏa thuận trong những cuộc họp nhà nước giữa Phần Lan và Việt Nam (vòng họp gần đây nhất diễn ra tạI Phần Lan năm 2007).

MờI bạn đọc thêm:

pdf Finland's Development Policy Programme: Towards a Sustainable and Just World Community (2007) (PDF, 40 pages, 1,5 MB)

pdfFinnish ODA in Vietnam. Progress Report 2010 by the Embassy of Finland in Hanoi. (PDF, 19 pages, 227 kB)

© Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội | Địa chỉ liên hệ