Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Notaari- ja laillistamisasiat - Suomen suurlähetystö, Hanoi : Palvelut suomalaisille : Notaari- ja laillistamisasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Puh.+84-24-3826 6788
Sähköposti: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Notaari- ja laillistamisasiat

Suurlähetystössä hoidetaan muun muassa seuraavia julkisen notaarin tehtäviä:

  • asiakirjojen laillistaminen (legalisointi)
  • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
  • jäljennöksen oikeaksi todistaminen
  • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä

Notaari- ja legalisointiasiat ovat yleensä maksullisia toimenpiteitä, katso Palveluhinnasto

Asiakirjaa laillistettaessa tulee asiaa hoitavan henkilön kertoa, mitä tarkoitusta varten todistusta haetaan tai asiakirja laillistetaan.

Legalisoitavia asiakirjoja ei voi toimittaa edustustoon postitse, ainoastaan henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.

Asiakirjan legalisointi

Jotta ulkomailla (paitsi Pohjoismaat) laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa, on asiakirja laillistettava (legalisoitava).

Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen ja että se on annettu oikeansisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä.

Laillistaminen tehdään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko kyseinen maa allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961 vai ei. Haagin sopimukseen liittyneistä maista toimitettu asiakirja laillistetaan ns. Apostille-todistuksella (leima tai paperinen todistus). Vietnam ei ole liittynyt Haagin yleissopimukseen.

Vietnamin asiakirjojen laillistaminen

Vietnamin viranomaisten antamat todistukset laillistetaan siten, että ne ensin käännätetään englannin kielelle, sitten laillistetaan Vietnamin ulkoministeriössä ja tämän jälkeen Suomen suurlähetystössä Hanoissa. Alkuperäinen vietnaminkielinen todistus sekä sen Vietnamissa tehty virallinen englanninkielinen käännös pitää molemmat laillistaa.

Edustusto perii toimenpiteestä palveluhinnaston mukaisen notaaritoimitusmaksun. Maksu suoritetaan Vietnamin dongeissa Suomen ulkoasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan.

Vietnamin ulkoasainministeriö:

Ministry of Foreign Affairs, Consular Department, 40 Tran Phu, Hanoi

Department of External Relations, 6 Alexandre De Rhodes, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City

Laosin asiakirjojen laillistaminen

Laosin viranomaisten antamat todistukset laillistetaan siten, että ne ensin käännätetään englannin kielelle, sitten laillistetaan Laosin ulkoministeriössä ja tämän jälkeen Suomen suurlähetystössä Hanoissa. Alkuperäinen laonkielinen todistus sekä sen Laosissa tehty virallinen englanninkielinen käännös pitää molemmat laillistaa.

Edustusto perii toimenpiteestä palveluhinnaston mukaisen notaaritoimitusmaksun. Maksu suoritetaan Vietnamin dongeissa Suomen ulkoasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan.

Suomen asiakirjojen laillistaminen

Jotta suomalainen asiakirja vastaavasti voidaan esittää Vietnamissa, se on ensin varmennettava Suomen ulkoministeriössä ja tämän jälkeen Vietnamin suurlähetystössä Helsingissä.

Lue lisää laillistuksista ulkomnisteriön kotisivuilta osoitteesta https://um.fi/asiakirjojen-laillistaminen-ulkoministeriossa

Mikäli asiakirjan laillistaa joku muu kuin asianomainen tulee laillistajalla olla mukanaan:

  • vapaamuotoinen, alkuperäinen ja yksilöity valtuuttajan allekirjoittama, päivätty valtakirja, josta käy ilmi sekä valtuuttajan että valtuutetun nimet sekä mitä asiaa varten valtuus on annettu.
  • henkilöllisyystodistus

Valtuuttaja on henkilö, jota asiakirja koskee, alaikäisen lapsen kohdalla valtuuttaja on hänen virallinen huoltajansa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.2.2019


© Suomen suurlähetystö, Hanoi | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot