Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuus ja syntymä - Suomen suurlähetystö, Hanoi : Palvelut suomalaisille : Kansalaisuus ja syntymä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Puh.+84-24-3826 6788
Sähköposti: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuus ja syntymä

Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään Suomen perustuslaissa, mutta myös muussa lainsäädännössä.

Kansalaisuus tarkoittaa valtion ja yksityisen henkilön välistä laillista suhdetta, joka sisältää molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Kukin valtio säätää itsenäisesti siitä, miten kansalaisuus saadaan, miten siitä voi luopua ja miten sen menettää. Suomen kansalaisuudesta säädetään 1.6.2003 voimaan tulleessa kansalaisuuslaissa (359/2003).

Lapsen kansalaisuus

Lapsi syntynyt avioliitossa

Lapsi saa syntyessään aina Suomen kansalaisuuden, jos äiti on Suomen kansalainen tai jos avioliitossa syntyvän lapsen äiti on ulkomaalainen ja isä Suomen kansalainen. Tällöin maistraatti merkitsee lapsen Suomen kansalaisuuden väestötietojärjestelmään saatuaan tiedon lapsen syntymästä.

Tieto lapsen syntymästä ilmoitetaan Suomen väestötietojärjestelmään  Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta –lomakkeella. Jätettäessä ilmoitusta Suomen edustustoon tarvitaan vanhempien passit tai muut viralliset henkilötodistukset sekä lapsen englannin kielelle käännetty ja asianomaisen maan ulkoasiainministeriössä legalisoitu syntymätodistus. Suosittelemme että lapsi on mukana edustustossa ilmoitusta jätettäessä.  Lapselle voidaan anoa passia, kun maistraatti on merkinnyt henkilötunnuksen Suomen väestötietojärjestelmään.

Lapsi syntynyt avioliiton ulkopuolella

Jos suomalaisen miehen ja ulkomaalaisen naisen lapsi syntyy ulkomailla avioliiton ulkopuolella, on isyys vahvistettava ennen kuin lapselle voidaan saada Suomen kansalaisuus. Isyyslain muuttamisesta annettu laki (1016/2009) on tullut voimaan 1.2.2010. Lain muutoksen jälkeen vieraassa valtiossa annettu isyyspäätös, joka on voimassa siinä valtiossa missä se on annettu, tunnustetaan pääsääntöisesti Suomessa ilman eri vahvistusta. Toimivaltainen viranomainen on maistraatti. Muutos koskee 1.2.2010 tai sen jälkeen avioliiton ulkopuolella ulkomailla syntyneitä lapsia, joiden äiti on ulkomaalainen ja isä suomalainen.

Maistraatin vahvistettua isyyden lapsesta voidaan jättää kansalaisuusilmoitus. Lisätietoa kansalaisuusasioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta www.migri.fi

Kun kansalaisuus on vahvistettu, lapselle voidaan anoa Suomen passia. Lisätietoa passihakemuksen jättämisestä löytyy sivuiltamme kohdasta Passi.

Ennen 1.2.2010 syntynyt lapsi

Isyyden vahvistaminen tapahtuu ennen 1.2.2010 syntyneeseen lapseen isyyden tunnustamismenettelyn kautta Suomen suurlähetystössä. Edustustossa suoritettavan isyydentunnustuksen yhteydessä tarvitaan:

  • lapsen englannin kielelle käännetty ja asianomaisen maan ulkoasiainministeriössä legalisoitu syntymätodistus
  • lapsen äidin englannin kielelle käännetty ja asianomaisen maan ulkoasiainministeriössä legalisoitu esteettömyystodistus, joka osoittaa äidin olleen naimaton lapsen syntymähetkellä
  • vanhempien passit tai muut viralliset henkilötodistukset sekä
  • lapsen passi tai muu virallinen henkilötodistus, jos sellainen on

Isyydentunnustuksen tekemistä varten tulee varata etukäteen aika edustustosta.

1.2.2010 tai sen jälkeen syntynyt lapsi

1.2.2010 tai sen jälkeen avioliiton ulkopuolella ulkomailla syntyneeseen lapseen tulee isyyden vahvistaminen suorittaa kyseisen maan lakien mukaan. Suomen suurlähetystö ei voi ottaa vastaan isyydentunnustuksia 1.2.2010 tai sen jälkeen syntyneistä lapsista. Alkuperäiset asiakirjat isyyden vahvistamisesta tulee käännättää englanniksi ja legalisoida Vietnamin ulkoministeriössä ja sen jälkeen Suomen suurlähetystössä Hanoissa. Tämän jälkeen asiakirjat ovat päteviä Suomessa.

Monikansalaisuus Suomessa

Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus). Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden.

On kuitenkin huomattava, että myös toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen, voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus.

Jotta kansalaisuutta hakeva ei tahtomattaan menetä nykyistä kansalaisuuttaan, hänen on syytä selvittää etukäteen toisen valtion suhtautuminen monikansalaisuuteen. Helpoimmin tämä käy ottamalla yhteyttä asianomaisen valtion ulkomaan edustustoon.

Vaikka monikansalaisuus hyväksytään, voi monikansalainen (kaksoiskansalainen) menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen. Lisätietoja kansalaisuudesta löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta www.migri.fi

Maahanmuuttoviraston yhteystiedot
Postiosoite: PL 18, 00581 Helsinki 
Päätoimipaikka: Panimokatu 2 A, Helsinki
Asiakaspalvelu: Lautatarhankatu 10, Helsinki 
Puh. +358 71 873 0431 
Fax +358 71 873 0730 
Sähköposti: maahanmuuttovirasto@migri.fi 

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 21.2.2013


© Suomen suurlähetystö, Hanoi | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot